Att ge vård och omsorg

Att ge vård och omsorg

Generellt kan man säga att för den som vårdar och ger omsorg om en närstående i hemmet är behovet av information och kunskap ofta det som ger trygghet. Anhöriga kan behöva lära sig praktisk omvårdnad och få kunskap om en sjukdom eller behandling.

Om jag lägger fram kläderna på morgonen i rätt ordning så klarar hon faktiskt att klä sig själv.

Det är viktigt att den närstående så långt det går får träna för att kunna vara så självständig som möjligt. En sjukdom eller skada kan påverka förmågor på olika sätt och det som tidigare varit självklart kanske inte längre är möjligt. Ofta handlar anhörigas insatser om personlig vård där exempelvis hygien, på- och avklädning, kost och förflyttning innefattas.

Du kan alltid vända dig till den professionella hälso- och sjukvården för råd och stöd. Är du osäker över någonting är det bättre att fråga en gång för mycket än en gång för lite.

I Vårdguiden 1177 finns aktuell information och råd om vård, sjukdomar och behandlingar. Hemsideadressen är www.1177.se. Det går också bra att ringa på telefonnummer 1177 för att få råd och stöd.

Vårdhandboken är en webbaserad hand- och metodbok som kan vara användbar för tips och konkret information om hur olika tillstånd kan behandlas. Klicka här för att komma vidare till vårdhandboken.se >>

Arbetsterapeuter och sjukgymnaster är viktiga resurser för anhöriga som ger vård och omsorg till närstående. Det kan behövas anpassning, träning, information och kunskap för att stödja och stärka både den närstående och anhöriga.

I broschyren Arbetsterapi för närstående kan du läsa mer om vilket stöd en arbetsterapeut kan ge (fsa.se) >>

Nedan finns några alternativ som kan vara aktuella för att underlätta vård av närstående. Om du vill veta mer kan du kontakta din kommuns anhörigkonsulent eller biståndshandläggare.

Anhöriganställning

Anhöriga som vårdar en närstående kan ha möjlighet till anställning som anhörigvårdare. Den anhöriga får en anställning samt lön enligt gällande avtal. Den närstående betalar en avgift enligt fastställd taxa för hemtjänst, men har en anhörig som utför beviljade insatser istället för till exempel hemtjänstpersonal.

Läs mer om Anhöriganställning på Nationellt kompetenscentrum anhöriga>>

Personlig assistent

Anhöriga som vårdar en närstående kan också ha möjlighet till anställning som personlig assistent om den närstående har rätt till insatser enligt LSS.

Anhörigbidrag

För anhöriga som vårdar en närstående och som är över 65 år kan ha möjlighet till ett anhörigbidrag. Det är ett lägre skattefritt bidrag som betalas ut direkt till den närstående. Bidraget finns i en del av landets kommuner.

Läs mer om Anhörigbidrag på Nationellt kompetenscentrum anhöriga>>

Individens behov i centrum, IBIC

Individens behov i centrum, IBIC, är ett arbetssätt som rekommenderas av Socialstyrelsen och som tillämpas i vissa kommuner. I denna metod tydliggörs anhörigas roll också på ett bra sätt.

Läs mer om IBIC >>


Anhörigas Riksförbund tipsar:

Att få kunskap i hur man kan förebygga och bör hantera olyckor och sjukdomsförlopp kan göra att man känner sig säkrare i sin roll som anhörigvårdare. Svenska Röda Korset erbjuder exempelvis kostnadsfria första hjälpen-utbildningar för privatpersoner där man får kunskap som kan vara till nytta för både anhöriga och närstående.

Kurser i första hjälpen (Svenska Röda Korset) >>