Tal och skrift

Jag måste lära mig att tala med min mamma i enkla och korta meningar. Ibland hjälper det inte, fast jag verkligen försöker förklara saker för henne, lugnt och enkelt, igen och igen. En gång så sa hon det själv till slut och hon lät så trött på rösten; jo, jag hör vad du säger, men jag får inte ihop det.

Tal- och språksvårigheter som uppstår i samband med hjärnskador eller neurologiska sjukdomar benämns afasi. Det finns lindriga former av afasi som endast kan innebära svårigheter att hitta ord, men också svårare former.

Afasi påverkar även anhöriga. Samspel mellan människor baseras i hög grad på vad vi säger, och hur vi säger det. Afasi kan göra att det blir svårt att överhuvudtaget ta nya kontakter. Anhöriga får därför ofta ta på sig rollen att sköta kontakterna med andra. Det är däremot viktigt att den närstående också får möjlighet att vara självständig och det här kan vara en svår balansgång. För att få råd och vägledning kan man som anhörig vända sig till en logoped eller talpedagog. På de flesta håll i landet finns afasiföreningar som man kan få stöd av även som anhörig.

Det finns också en stor mängd tekniska hjälpmedel för att underlätta tal och skrift.


Externa länkar:

På 1177.se kan du läsa mer om olika hjälpmedel (1177.se) >>

På Vårdguiden 1177 kan du läsa mer om att vara närstående (dvs anhörig) till någon med afasi >>

I Vårdguiden 1177 kan du läsa mer om afasi (1177.se) >>

Du kan också läsa mer på Afasiförbundets hemsida (afasi.se) >>

Om kommunikation, Vårdhandboken.se >>