Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Inkontinens

”Det var som att kliva över en hög tröskel och jag glömmer aldrig min pappas blick. Ganska nyligen hemkommen efter en Stroke som tagit så många av hans funktioner låg han i sjuksängen i sovrummet och behövde hjälp. Han som aldrig visat sig avklädd inför oss barn! Mamma fanns där – som alltid, lugn och omhändertagande. Men jag  – jag var fel. Våra blickar möttes – och där och då, i skötseln och anhörigvården – passerade vi en gräns”. 

Inkontinens och urinläckage är väldigt vanligt. Ofta upplever anhöriga att den närståendes integritet påverkas på ett negativt sätt i intima och utlämnande situationer. För många anhöriga kan det också vara psykiskt svårt att själva gå in i de mest intima delarna av omvårdnaden. Här måste det finnas professionellt bemötande och stöd både för anhöriga och närstående.

Det finns forskning som påvisar att anhörigvårdare till närstående med inkontinensproblem upplever mer stress och börda än andra anhöriga. Värdet av bra och lättillgängliga produkter är därför stort. För anhöriga betyder bra produkter bland annat mindre tvätt och en bättre nattsömn. Viktiga delar i en vardag som kanske är mer än välfylld av andra vårdinsatser och måsten.

Vad är inkontinens?

Inkontinens handlar om en oförmåga att kontrollera urin eller avföring och kan bero på många olika sjukdomar och/eller skador. Det är viktigt att känna till att det finns många olika inkontinenshjälpmedel. Ta reda på så mycket som möjligt och ställ krav på att ni får bra utprovade produkter som underrättar vardagen.

Prata med distriktssköterskan eller vårdcentralen i din kommun för råd om inkontinenshjälpmedel. Det finns även flera företag som arbetar med inkontinenshjälpmedel som ger många goda råd.


EXTERNA LÄNKAR:

Ordlista för inkontinensrelaterade problem (Tena) >>

Här finns praktiska tips för hjälp till närstående (Tena) >>

Ta del av en delrapport inom området på Nationellt kompetenscentrum anhöriga >> 

Anhöriglinjen

Behöver du råd och stöd i din roll som anhörig? Har du frågor om dina rättigheter? Anhöriglinjen finns till för dig.

   Vill du veta mer?

Anhöriglinjen
Bli volontär

Bli volontär

Vill du vara en frivillig medmänniska i samtal med anhöriga? Vi välkomnar alltid nya volontärer till vår Anhöriglinje.

   Här hittar du mer info

Anhörigas Riksförbund

Anhörigas Riksförbund

Vår anhörigorganisation är unik för att den vänder sig till alla anhöriga oavsett situation och behov hos den närstående.

   Läs mer om riksförbundet

Organisationer

Organisationer

Information, råd och stöd på mejl, chatt och telefon
Här har vi samlat ett flertal av de organisationer och föreningar som arbetar för olika grupper i samhället.

   Läs mer