Inkontinens

Inkontinens och urinläckage är väldigt vanligt. Ofta upplever anhöriga att den närståendes integritet påverkas på ett negativt sätt i intima och utlämnande situationer. För många anhöriga kan det också vara psykiskt svårt att själva gå in i de mest intima delarna av omvårdnaden. Här måste det finnas professionellt bemötande och stöd både för anhöriga och närstående.

Det finns forskning som påvisar att anhörigvårdare till närstående med inkontinensproblem upplever mer stress och börda än andra anhöriga. Värdet av bra och lättillgängliga produkter är därför stort. För anhöriga betyder bra produkter bland annat mindre tvätt och en bättre nattsömn. Viktiga delar i en vardag som kanske är mer än välfylld av andra vårdinsatser och måsten.

Vad är inkontinens?

Inkontinens handlar om en oförmåga att kontrollera urin eller avföring och kan bero på många olika sjukdomar och/eller skador. Det är viktigt att känna till att det finns många olika inkontinenshjälpmedel. Ta reda på så mycket som möjligt och ställ krav på att ni får bra utprovade produkter som underrättar vardagen.

Prata med Distriktssköterskan eller vårdcentralen i din kommun för råd om inkontinenshjälpmedel. Det finns även flera företag som arbetar med inkontinenshjälpmedel som ger många goda råd.


Externa länkar:

Att vårda någon med inkontinens (Tena) >>

Hjälper du någon anhörig, släkting eller vän (Tena) >>