Hjälpmedel

”Du vet, det är det här med nöd och lust. Lusten har vi haft och nu ska vi göra nöden så lustfylld som möjligt”.
Jag minns
samtalet med maken till kvinnan som blivit svårt rörelsehindrad genom sin sjukdom. Nu ville han veta mer om fritidshjälpmedel. Han berättade om tidigare gemensamma fritidsupplevelser och om deras längtan efter att komma ut i naturen. Att få dela upplevelser med varandra igen, att göra livet roligare, även om förutsättningarna blivit annorlunda. Att göra ”nöden” lite mer lustfylld…

Tekniska hjälpmedel
Om någon säger ”hjälpmedel” kanske många tänker på hjälpmedel för fysiska funktionsnedsättningar, som till exempel toalettförhöjning, rullstol eller rullator. Det finns ju en mängd hjälpmedel som rent praktiskt kan underlätta vardagen vid toalettbesök, dusch, påklädning och matlagning med mera. Dörr- och trygghetslarm, positioneringslarm, hjälpmedel som påminner om när det är dags att ta sin medicin och andra mer tekniska hjälpmedel som kan vara av stor betydelse för anhöriga och närstående.

Dessutom finns det hjälpmedel som till exempel underlättar att komma ihåg, tala, läsa, skriva, vila, hitta och koncentrera sig. Denna typ av hjälpmedel kan vara till stor nytta vid kognitiva funktionsnedsättningar, till exempel vid stroke, demenssjukdomar, ADHD, autism, Aspergers syndrom, med flera.

Betydelsen av hjälpmedel
Förmågan att kunna göra saker själv påverkar anhörigas och närståendes grad av självständighet i stor utsträckning. Det gäller naturligtvis både för den närståendes egen självkänsla och självförtroende, men också för anhörigas fysiska och psykiska möjligheter att stödja och hjälpa.

Var kan jag få tag på hjälpmedel?
När det gäller hjälpmedel kan det vara svårt att veta vart och till vem man ska vända sig. Ansvaret är uppdelat på flera aktörer. Det kan handla kommunen, regionen, offentligt ägda hjälpmedelsbolag, försäkringskassan, arbetsförmedlingen, universitet eller högskola. Den som förskriver hjälpmedel är ofta en arbetsterapeut, sjukgymnast, distriktssköterska, logoped eller läkare. Viktigt är att den som förskriver hjälpmedlet har ansvar för hur det används och för träningen i att använda hjälpmedlet på rätt sätt. På Vårdguiden 1177.se finns bra information om hur du kan gå tillväga för att få ett hjälpmedel.

Läs också om hjälpmedel på Funkaportalen.se >>

I Vårdguiden 1177 kan du läsa mer om olika hjälpmedel (1177.se) >>

Så går det till att få ett hjälpmedel, Vårdguiden 1177 >>

Läs mer om hjälpmedel, Nationellt kompetenscentrum anhöriga.se >>

Vad kostar hjälpmedel?
Vad man kan få för hjälpmedel förskrivet och vad det kostar skiljer sig i landet. För att få information om detta är det enklast att kontakta hälso- eller vårdcentralen eller hjälpmedelscentralen. Idag finns även ett stort utbud av ny teknik som mobiltelefoner, surfplattor med mera och andra bra produkter att köpa på den privata marknaden. Hjälpmedelscentraler kan ge tips på företag som säljer hjälpmedel.


Externa länkar:

Här kan du hitta vård i hela landet (1177.se) >>

Här hittar du kontaktuppgifter till din kommun (SKL) >>