Hjälpmedel

Förmågan att kunna göra saker själv påverkar anhörigas och närståendes grad av självständighet i mycket stor utsträckning. Det gäller naturligtvis både för den närståendes egen självkänsla och självförtroende, men också för anhörigas fysiska och psykiska möjligheter att stödja och hjälpa.

Idag hörde jag att min svärmor är tröttare än jag trott. De var precis på väg ut mot bilen, äntligen påbylsade och klara, då svärfar behövde gå till toaletten. Svärmor suckade och jag hörde från toaletten att irritationen fanns där hos dem båda. Men han vill ju vara hemma och inte vill han in på något korttidsboende heller. Han har blivit så orörlig och så stel. Det tär på krafterna hos dem, men hur ska jag som svärdotter agera?

Förutom att det finns en mängd hjälpmedel till personer med en funktionsnedsättning, finns det också många hjälpmedel, så kallad välfärdsteknik för kognitionssvårigheter och hjälpmedel som kan bidra till att även anhörigvårdare känner sig tryggare och mer självständiga.
Arbetsterapeuter, sjukgymnaster, dagrehabiliteringar/dagvård, rehabiliterings- och habiliteringsverksamheter, hemrehabilitering och korttidsvård är några yrkesgrupper och verksamheter som erbjuder träning till nytta för närstående och anhöriga.

Vad finns det för hjälpmedel?

Om någon säger ”hjälpmedel” kanske många oftast tänker på hjälpmedel för fysiska funktionsnedsättningar som till exempel toalettförhöjning, rullstol eller rullator. Det finns en mängd hjälpmedel som rent praktiskt kan underlätta vardagen som toalettbesök, dusch, påklädning och matlagning med mera. Dörr- och trygghetslarm, positioneringslarm, medicinpåminnare och sakletare är andra mer tekniska hjälpmedel som kan vara viktiga för anhöriga och närstående.

Dessutom finns det hjälpmedel som till exempel underlättar att komma ihåg, tala, läsa, skriva, vila, hitta och koncentrera sig. Denna typ av hjälpmedel kan vara till stor nytta vid kognitiva funktionsnedsättningar, till exempel vid stroke, demenssjukdomar, adhd, autism, asperger med flera.

Om du vill läsa mer rekommenderar vi sidan Lär om teknikstöd, där du kan se filmer och läsa om tänkbara förklaringar utifrån kognitiva funktionsnedsättningar och möjliga teknikstöd. Klicka här för att komma till sidan >>

I Vårdguiden 1177 kan du läsa mer om olika hjälpmedel (1177.se) >>

Var kan jag få tag på hjälpmedel?

På en hälso- eller vårdcentral kan man få hjälpmedel utskrivet. Den som förskriver hjälpmedel är oftast en arbetsterapeut, sjukgymnast, distriktssköterska, logoped eller läkare. Den som förskriver hjälpmedel har ansvar för hur det används och för träningen i att använda hjälpmedlet.

Vad kostar hjälpmedel?

Vad man kan få för hjälpmedel förskrivet och vad det kostar skiljer sig i landet. För att få information om detta är det enklast att kontakta hälso- eller vårdcentralen eller hjälpmedelscentralen. Idag finns även ett stort utbud av ny teknik som mobiltelefoner, surfplattor med mera och andra bra produkter att köpa på den privata marknaden. Hjälpmedelscentraler kan ge tips på företag som säljer hjälpmedel.


Externa länkar:

Här kan du hitta vård i hela landet (1177.se) >>

Här hittar du kontaktuppgifter till din kommun (SKL) >>

Spinalistips.se innehåller en stor mängd olika tips från privatpersoner som kan vara till nytta för både anhöriga och närstående >>

Frågor kring förflyttning och förflyttningskunskap kontakta Hjälpmedelscenter Sverige >>

Myndigheten för delaktighet, MFD, har tagit över delar av verksamheten som tidigare bedrevs av Hjälpmedelsinstitutet >>

Socialstyrelsen ansvarar för frågor kring hjälpmedel och förskrivningsprocessen >>

Ett magasin om teknik och demens (Hjälpmedelsinstitutet) >>

Teknik för anhöriga som hjälper och vårdar >>