På- och avklädning

Det blir ofta mjukisbyxor numera. Det är inget hon använt tidigare, men hon säger själv att det är skönare eftersom hon sitter och ligger så mycket om  dagarna. Ja, det är en hel del som blir annorlunda.

Att som anhörig hjälpa en närstående med på- och avklädning ställer krav på kreativitet och fantasi. Det är viktigt att närstående får vara så självständiga som möjligt och att den hjälp som ges ändå möjliggör för den närstående att klara vissa moment själv.

Kunskap om eventuella hinder genom sjukdom eller funktionsnedsättning och om hjälpmedel anpassade för just av- och påklädning är viktigt för anhöriga att få del av. Ofta kan arbetsterapeuter ge både kunskap och värdefulla tips.

Arbetsterapeuten kan kartlägga aktiviteter inom det dagliga livet, initiera till träning för en så hög grad av självständighet som möjligt och ge tips och råd om metoder och hjälpmedel som kan underlätta vardagen.

Sjukgymnaster är en annan viktig resurs för träning av rörelseförmågor. För att komma i kontakt med arbetsterapeut eller sjukgymnast är det bästa att kontakta din vårdcentral eller din kommun.


Anhörigas Riksförbund tipsar:

Det finns en mängd olika kläder anpassade efter olika funktionsnedsättningar och olika hjälpmedel för att underlätta av- och påklädningen. Genom att söka på internet med till exempel sökorden ”kläder funktionshinder” kan du själv finna och ta del av olika klädföretags verksamhetsidéer och produkter.