På- och avklädning

Att som anhörig hjälpa en närstående med på- och avklädning ställer krav på kreativitet och fantasi. Det är viktigt att närstående får vara så självständiga som möjligt och att den hjälp som ges ändå möjliggör för den närstående att klara vissa moment själv.

Det blir ofta mjukisbyxor för pappa numera. Det är inget han använt tidigare, men han säger själv att det är skönare eftersom han sitter och ligger så mycket om dagarna. Ja, det är en hel del som blir annorlunda.

Kunskap om eventuella hinder som exempelvis en skada kan orsaka och om hjälpmedel anpassade för just av- och påklädning är ofta viktigt för anhöriga. Ofta kan arbetsterapeuter ge både kunskap och värdefulla tips.

Arbetsterapeuten kan kartlägga aktiviteter inom det dagliga livet, initiera till träning för en så hög grad av självständighet som möjligt och ge tips och råd om metoder och hjälpmedel som kan underlätta vardagen.

I broschyren Arbetsterapi för närstående kan du läsa mer om vilket stöd en arbetsterapeut kan ge >>

Sjukgymnaster är en annan viktig resurs för träning av rörelseförmågor. För att komma i kontakt med arbetsterapeut eller sjukgymnast är det bästa att kontakta din vårdcentral eller din kommun.


Anhörigas Riksförbund tipsar:

Det finns en mängd olika kläder anpassade efter olika funktionsnedsättningar och olika hjälpmedel för att underlätta av- och påklädningen. Genom att söka på internet med till exempel sökorden ”kläder funktionshinder” kan du själv finna och ta del av olika klädföretags verksamhetsidéer och produkter.

Externa länkar:

På Funkaportalen.se kan du hitta information, reportage, tips, tankar och idéer om funktionshinder >>

Spinalistips.se innehåller en stor mängd olika tips från privatpersoner som kan vara till nytta för både anhöriga och närstående >>

Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter har gjort en praktisk guide med tips som kan förenkla vardagen om man har försämrad handfunktion >>