Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Bouppteckning

När någon har dött bildas juridiskt sett ett dödsbo där den dödes samlade tillgångar, skulder, skyldigheter och rättigheter finns samlade. Ansvaret för dödsboet delas mellan alla som har ett ekonomiskt intresse i den avlidnes tillgångar. Det kan röra sig om:

  • make/maka
  • sambo
  • barn
  • andra arvtagare

Därefter görs en sammanställning över de tillgångar och skulder som finns i dödsboet. Denna sammanställning kallas för bouppteckning och ska registreras hos Skatteverket. En bouppteckning kan göras privat eller med hjälp av en begravningsbyrå eller jurist.

Det händer att den avlidna personen saknar tillgångar och försäkringar som täcker begravningskostnader och liknande. Då kan dödsboet vända sig till socialkontoret i den avlidna personens hemkommun som då pröva om det går att göra en dödsboanmälan.

Bouppteckningen ska skickas in till Skatteverket inom fyra månader efter dödsfallet.

Läs mer om ämnet Bouppteckning på Skatteverkets hemsida >>

Läs mer om Bouppteckning i Efterlevandeguiden >>

Anhöriglinjen

Behöver du råd och stöd i din roll som anhörig? Har du frågor om dina rättigheter? Anhöriglinjen finns till för dig.

   Vill du veta mer?

Anhöriglinjen
Bli volontär

Bli volontär

Vill du vara en frivillig medmänniska i samtal med anhöriga? Vi välkomnar alltid nya volontärer till vår Anhöriglinje.

   Här hittar du mer info

Anhörigas Riksförbund

Anhörigas Riksförbund

Vår anhörigorganisation är unik för att den vänder sig till alla anhöriga oavsett situation och behov hos den närstående.

   Läs mer om riksförbundet

Organisationer

Organisationer

Information, råd och stöd på mejl, chatt och telefon
Här har vi samlat ett flertal av de organisationer och föreningar som arbetar för olika grupper i samhället.

   Läs mer