Kriser och ensamhet

Kriser och ensamhet kan ha både en fysisk och känslomässig grund. Ensamhet kan handla om att sakna familj, vänner eller kärleksrelation. Vissa kan ha allt det men ändå känna ensamhet. Ensamhet och kriser kan komma under olika perioder i livet. Det beror på att känslan i första hand inte kan lösas av yttre faktorer.

En kris kan beskrivas som en situation där erfarenheter och inlärda reaktionssätt inte räcker för att förstå och hantera vad som händer eller har hänt. Man brukar skilja mellan utvecklingskriser som orsakas av normala livsförändringar och traumatiska kriser som orsakas av allvarliga yttre händelser.

Oavsett om man själv eller ens närstående upplever ensamhet eller kriser kan det vara skönt att söka professionell hjälp och stöd. Det behöver inte innebära att just prata med exempelvis en kurator, utan det kan handla om att gå med i en anhöriggrupp och vara med på aktiviteter.

Det finns olika sätt att gå tillväga. Prata med exempelvis en anhörigkonsulent, biståndshandläggare eller din vårdcentral för råd, hjälp och stöd.


Externa länkar:

Ensamhet (psykologiguiden.se) >>

Kris och trauma (psykologiguiden.se) >>

Psykisk hälsa (Vårdguiden 1177) >>