Anhörigas hälsa

Anhörigas hälsa

Som anhörigvårdare är man ofta i en situation där den egna hälsan och välbefinnandet ligger långt ner på prioriteringslistan. Att ha ansvar för en närstående som kanske behöver hjälp natt och dag sliter på den egna hälsan. Om man dessutom inte har möjlighet till rimlig avlastning, tär det på både mentala och fysiska krafter.

Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom. (WHO, 1948)

Att se till sitt eget behov av återhämtning och vila kan kännas som en tuff uppgift, särskilt om man blir bemött med oförstående. Faktum är att om man som anhörig inte mår bra, drabbar det både en själv och ens närstående.

Bra kost och motion är alltid saker som kan påverka ens välbefinnande positivt och det är viktigt att ägna sig åt något som ger ork, lust och energi. En social gemenskap där man kan lufta sina erfarenheter och få gensvar från någon som förstår, kan innebära att vardagen känns lite lättare.

Läs mer om Anhörigvårdares hälsa i Nka:s kunskapsöversikt (anhoriga.se) >>