Anhöriglinjen

”Jag har googlat och hittat det här numret… Jag vet inte om det är rätt… (tystnad)… men jag vet inte vad jag ska göra längre för att hjälpa min dotter – jag orkar snart inte mer… (gråter)

Anhöriglinjen är en telefonlinje för medmänskligt stöd och råd för anhöriga. Den behövs för att anhöriga ska kunna ringa och prata om sin situation som oftast inte är prioriterad i andra sammanhang, varken i kommuner eller regioner, säger Anett Karlsson som är verksamhetsansvarig för Anhörigas Riksförbunds stödlinje.

Samtalen som kommer till stödlinjen uttrycker i de flesta fall de anhörigas förtvivlan, vilsenhet, utmattning… Frågorna är många, hoppet och hopplösheten ständigt närvarande, liksom gråten och skrattet som då och då skymtar igenom. Anhörigas styrka och kraftlöshet i ett och samma samtal!

Stödlinjen bemannas av ett tjugotal volontärer med olika yrkesbakgrunder och anhörigerfarenheter. Styrkan i gruppen är det medmänskliga engagemanget  och viljan att medverka till att anhöriga får komma till tals och finna möjligheter till stöd och hjälp utifrån den egna livssituationen. 

På Anhörigas Riksförbunds hemsida finns information om Anhöriglinjen och de telefontider som gäller. Här kan du ta del av detta.

I Anhörigas Riksförbunds tidning ”Vi anhöriga” nr 3/2021″ finns artiklar om stödlinjen med information, statistik och volontärberättelse. Som medlem i förbundet eller via en prenumeration erhåller du tidningen som kommer ut 4 ggr/år. 
Läs artikel i Vi anhöriga om Anhöriglinjen >>