Anhöriglinjen

”Jag har googlat och hittat det här numret… Jag vet inte om det är rättmen jag vet inte vad jag ska göra längre för att hjälpa min dotter – jag orkar snart inte mer…”

Anhöriglinjen är en mail- och telefonlinje för medmänskligt stöd och råd för anhöriga. Den vanligaste kontaktvägen är telefonen. Den behövs för att anhöriga ska kunna ringa och prata om sin situation som oftast inte är prioriterad i andra sammanhang, varken i kommuner eller regioner, säger Anett Karlsson som är verksamhetsansvarig för Anhörigas Riksförbunds stödlinje.

Samtalen som kommer till stödlinjen uttrycker i de flesta fall de anhörigas förtvivlan, vilsenhet, utmattning… Frågorna är många, hoppet och hopplösheten ständigt närvarande, liksom gråten och skrattet som då och då skymtar igenom. Anhörigas styrka och kraftlöshet i ett och samma samtal!

Anonymitet, är ett viktigt ord i Anhöriglinjen. Den som ringer behöver aldrig vara orolig för att behöva uppge vem man är. Allt sker anonymt, vilket också gäller för volontärerna. Några frågor om ”vem eller varifrån” ställs inte till den som ringer i syfte att garantera anonymiteten och samtidigt bidra till trygghet för alla parter. 

Stödlinjen bemannas av ett tjugotal volontärer med olika yrkesbakgrunder och anhörigerfarenheter. Styrkan i gruppen är det medmänskliga engagemanget  och viljan att medverka till att anhöriga får komma till tals och finna möjligheter till stöd och hjälp utifrån den egna livssituationen. 

På Anhörigas Riksförbunds hemsida finns information om Anhöriglinjen och de telefontider som gäller. Här kan du ta del av detta.

I Anhörigas Riksförbunds tidning ”Vi anhöriga” nr 3/2021″ finns artiklar om stödlinjen med information, statistik och volontärberättelse. Som medlem i förbundet eller via en prenumeration erhåller du tidningen som kommer ut 4 ggr/år. 
Läs artikel i Vi anhöriga om Anhöriglinjen >>

Samtalsserie om livet – Livet som det kan vara.
En digital samtalsserie med Funktionsrätt VG i samverkan med studieförbundet Vuxenskolan och ABF i Västra Götaland. 
Genom att klicka på länken nedan kan du ta del av en intervju med ombudsman Anett Karlsson, där hon berättar om Anhörigas Riksförbund och Anhöriglinjen. 
Ta del av Samtal 2, Funktionsrätt VG, här >>