Diagnoser

Jag glömmer aldrig besöket på vårdcentralen när doktorn sa att det var Alzheimer som min fru drabbats av. Det var liksom inte bara hon som fick diagnosen – vi fick den båda! Jag har alltid känt att jag som anhörig också är drabbad.

Anhörigas Riksförbund är en organisation som stödjer anhöriga oavsett ålder, kön eller diagnos hos den närstående. Anhörigas Riksförbund är varken ett diagnosförbund eller experter på diagnoser eller behandlingar. Därför har vi valt att här endast länka till relevanta källor för vidare informationssökning.

Att få en diagnos kan underlätta för att förstå vad som händer och för att kunna leta efter den kunskap som behövs. Ta gärna hjälp av de olika diagnosföreningarna.

Det är viktigt att få en diagnos, även om det innebär tråkiga och svåra besked. Då vet vi i alla fall vad vi har att utgå ifrån. Under utredningstiden levde vi liksom i ett slags vakuum. Vi förstod inte vad och varför, försökte hitta bortförklaringar, ville inte, orkade inte. Nu vet vi och nu kan vi samla på oss kunskap och ta emot den hjälp som vi vet gagnar oss – både min hustru som är sjuk och mig själv. Att få diagnosen har gjort skillnad för oss.

Läs även på sidan Organisationer och föreningar >>

Hitta fler organisationer och föreningar i Socialstyrelsens databas om organisationer för ovanliga diagnoser >>

Sök efter sjukdom, symptom, tillstånd eller diagnos i Vårdguiden 1177. Den innehåller mycket information som kan vara till nytta för anhöriga och närstående. Klicka här för att komma dit >>


Anhörigas Riksförbund tipsar:

I många kommuner finns det ofta särskilda anhöriggrupper för anhöriga till en närstående med en specifik diagnos. Fråga anhörigkonsulenten i din kommun för mer information, eller kontakta kommunväxeln och fråga efter den person som arbetar med anhörigstöd.

Här hittar du kontaktuppgifter till din kommun >>