Tekniska tjänster

eHälsa är ett samlingsnamn för tekniska tjänster (e-tjänster) vars syfte är att förmedla rätt information till rätt person vid rätt tillfälle.

Tjänsterna ska vara till nytta för invånare, personal och beslutsfattare. Målet är att skapa bättre rutiner och erbjuda bättre service till invånarna genom teknik som till exempel läsplattor, mobiler och datorer.

Det pågår en utbyggnad av personliga e-tjänster på webben i stora delar av landet. Målet är att allmänheten enkelt ska kunna nå vården och dessutom utföra vissa tjänster själva. Via denna typ av tjänster kan du bland annat boka, ändra eller avboka besök i vården, beställa självtester och förnyade recept, läsa provsvar och få personlig rådgivning. Även apotekens tjänst att beställa läkemedel via internet betraktas som en tjänst inom begreppet eHälsa.

Mina vårdkontakter är en sådan tjänst. Det är tänkt att vara en riksomfattande service där du enkelt ska kunna öppna ett personligt konto i din region och sedan logga in med lösenord eller e-legitimation. Vad man kan göra varierar eftersom det bestäms av varje enskild mottagning.

eHälsomyndigheten
eHälsomyndigheten ansvarar för e-recepten och samordnar regeringens satsningar på e-hälsa. Målet är att e-hälsa ska underlätta vardagen. Genom att ta del av hemsidan kan vi notera att som privatperson finns information om Läkemedelskollen, e-recept, fullmakter för apoteksärenden och blanketter. Ta del av informationen via länkarna nedan.


Externa länkar:

e-tjänster och ny teknik för anhöriga, Nationellt kompetenscentrum anhöriga.se >>

e-tjänsten Mina vårdkontakter, minavårdkontakter.se >>

eHälsa (SKR) >>

E-hälsa, Socialstyrelsen.se >>

E-hälsa underlättar vardagen, ehalsomyndigheten.se >>

Tjänster privat, ehalsomyndigheten.se >>