Vad innebär det att vara anhörig?

Vem är anhörig?

Anhörig är den person som inom familjen, släkten eller vänkretsen hjälper någon som på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte längre klarar av vardagen på egen hand. Som anhörig kan man vara till exempel partner, förälder, barn, barnbarn, sammanboende, vän eller granne.

Som närstående omnämns vanligtvis den person som tar emot omsorgen, vården och hjälpen.

Begreppen anhörig och närstående kan dock skilja sig mellan kommen och region. Framför allt när det gäller begreppet närstående. Inom sjukvården definieras närstående ofta som den som ger hjälp och stöd till vårdtagare/patient.

Klicka här för att läsa vad Socialstyrelsen säger om anhöriga >>

Att ge vård och stöd till någon i sin närhet faller ofta inom ramen för det självklara. Därför är det heller inte helt lätt att inse att man själv är anhörig.

Jag är anhörig i många roller och situationer i mitt liv. Att ’bara vara anhörig’ säger ju egentligen inte så mycket om mig och min situation.

Att som anhörig ge hjälp och/eller stötta en närstående är ett frivilligt uppdrag. Det finns ingen lag som säger att anhöriga är skyldiga att hjälpa till – inte ens äktenskapsbalken. Att påtvingas rollen som vårdare kan medföra negativa konsekvenser både för anhöriga och den som vårdas.

Det uppskattas att det finns drygt 1,3 miljoner anhöriga i Sverige som hjälper eller vårdar en närstående. Rollen som anhörigvårdare är mest vanlig i åldrarna 45-64 år, men det är troligt att alla kommer vara anhörig någon gång i livet. Ungefär 140 000 personer tvingas gå ner i arbetstid eller säga upp sig på grund av detta, vilket påverkar privatekonomin.

Anhörigas stora betydelse uppmärksammas allt mer inom vård och omsorg. Mer än hälften av all vård och omsorg i hemmet utförs av anhöriga. Utan anhöriga skulle vård och omsorgen kollapsa.

Det är en självklarhet att det måste skapas goda förutsättningar för anhöriga att orka ta hand om en närstående om de vill det. Dessa goda förutsättningar går under begreppet Anhörigstöd.

Läs mer på sidan Vad är anhörigstöd?


Diskussionsfrågor:

Vilka relationer har du med människor i din närhet?

Ser du dig själv som deras anhörig?

Vad skulle du kunna tänka dig göra för de människorna?