Egenvård

Min pappa drabbades av Stroke vid 65 års ålder. Mamma blev hans anhörigvårdare. Jag kommer ihåg alla förflyttningar hon hjälpte pappa med; från säng till rullstol, från rullstol till toalettstol och alla andra… Jag ser framför mig hur hon knixade till med ett knä för att justera det sista i förflyttningarna. Jag vet att knäet började göra ont, blev svullet, varmt… Hon sökte aldrig hjälp i tid – det var så mycket hela tiden, sa hon. Med pappa, arbetet, med hemmet….
Knäet blev aldrig bra och hon hade smärtor och rörelseproblem långt efter att hon hade gått i pension och pappa hade lämnat oss. Det är svårt som anhörig att fokusera på sig själv när viljan att hjälpa är stor och drivkraften handlar om att klara det själv. Idag skulle jag ha försökt påverka henne allt mer att vända sig till vårdcentralen, få tips och råd av sjukgymnast, instruktioner i förflyttningsteknik, kompletterande tekniska hjälpmedel, allt som hon behövde för att också ta hand om sig själv. Den egna vården, om det som var hon.

Egenvård – som begrepp
Egenvård i relation mellan anhörig och närstående kan sägas bestå av två viktiga delar.  Den egenvård som i första hand fokuserar på anhöriga och anhörigas möjligheter att bibehålla och stärka sin hälsa är den ena delen  Det där som vi alla sannolikt gör när vi känner symtom och lindriga besvär. Vi vänder oss till apotek eller sjukvårdsupplysningen för att få råd och tips. Sköter om oss själva i syfte att få lindring och att förebygga större besvär om vi väntar för länge. Eller gör vi verkligen det, också när vi vårdar och ger omsorg om en närstående? Prioriterar vi oss själv?

Den andra delen handlar om den närståendes egenvård. Läs mer om detta längre ner på sidan.

Egenvård om mig själv
Den handlar om att själv känna igen och behandla lindriga sjukdoms- och andra besvär. Det handlar också om att känna till begränsningar i vad man kan göra själv och veta vart man ska vända sig när professionell hjälp behövs. Att vi känner och lyssnar till våra kroppar och har en känsla för när vi själva kan påbörja egenvårdande behandling eller söka hjälp. Att vi inte prioriterar bort oss själva, på bekostnad av vår egen hälsa.

Vårdguiden 1177 erbjuder råd och hjälp både på deras hemsida och via telefon. Hemsideadressen är www.1177.se och telefonnumret är 1177. Där kan man också få hjälp med bedömningen om man bör söka professionell vård eller inte.  Där finns också alla kontaktuppgifter till vårdinrättningar i just ditt område. Vid enklare åkommor och besvär kan man också vända sig till ett apotek. Personalen kan ofta ge råd om hur man förebygger och behandlar enklare åkommor. Var rädd om dig själv, också som anhörig. Kom ihåg att det vinner både du och din närstående på.

Några enkla riktlinjer
Vid lindrigare sjukdom, till exempel förkylning/influensa är det viktigt att lyssna på kroppen och inte anstränga sig för mycket. Det innebär inte att man alltid behöver ligga till sängs. Oftast är det bra att vara uppe och röra på sig då och då. Man bör också dricka mer än vanligt för att ersätta den vätska kroppen förlorar på grund av febern. Receptfria läkemedel kan lindra besvären. Fråga på ett apotek om du känner dig osäker.

Vaccinationer
Vaccinationer kan förebygga vissa sjukdomar. Det här har inte minst aktualiserats i samband med Covid 19 och pandemin. För personer i riskgrupper (med exempelvis hjärt- njur- eller leversjukdom, kronisk neurologisk sjukdom, diabetes eller vid nedsatt immunförsvar) är de årliga influensavaccinationerna  kostnadsfria. För Covid 19 gäller kostnadsfri vaccination för alla, oavsett ålder eller riskgrupptillhörighet. Personer på särskilt boende, sjukhem, vårdgivare, personal som arbetar inom vård och omsorg rekommenderas starkt att vaccinera sig. Observera att anhörigvårdare kan betraktas som vårdgivare. Kontakta din vårdcentral för samtal kring detta.
Läs mer om influensavaccinationer >>
Läs mer om Covid 19-vaccinationer >>

Om du känner dig osäker på om du ska söka professionell vård eller inte kan du alltid kontakta Vårdguiden 1177 eller din vårdcentral och fråga om råd. Det är ofta skönt att fråga om råd om man känner sig osäker.

Egenvård om min närstående
Socialstyrelsen förklarar så här:

”Egenvård är när en patient får utföra hälso-och sjukvårdsåtgärder i hemmet, antingen själv eller med hjälp av en närstående eller en personlig assistent. Det kan till exempel handla om medicinering eller omläggning av sår. Egenvården bidrar till att patienten får möjlighet att leva sitt liv utan täta kontakter med hälso- och sjukvården”.

Här finner vi alltså den anhöriga (i texten omnämnd som närstående) som den person som utför egenvården för patienten som inte klarar att göra det själv.

Ur ett Meddelandeblad från Socialstyrelsen nr 6/2013 (se länk nedan):
Generellt kan man inte säga vilka åtgärder som definieras som egenvård.  Bedömningen av egenvård är alltid individuell utifrån omständigheterna i varje enskilt fall. Bedömningen också ska göras i samråd med patienten utifrån dennes hälsa och livssituation.  Ställning tas till förutsättningarna för patienten att klara av att utföra egenvården på ett säkert sätt eller genom att instruera annan person att hjälpa till. I det senare fallet gör man en bedömning av hur stödet och hjälpen omkring patienten ser ut. Det kan vara egenvård om åtgärden kan utföras på ett säkert sätt av exempelvis anhörig, personlig assistent eller av personal i skolan.

Man skiljer på hälso- och sjukvård och egenvård genom att bedöma om åtgärden kräver medicinskt utbildad personal. Om detta krävs blir det en fråga om hälso- och sjukvård och ska då omfattas av hälso- och sjukvårdslagstiftningen. I vissa fall finns närstående (dvs anhöriga) med stor kunskap om patientens behov som kan klara av att utföra de åtgärder som normalt skulle kräva medicinskt utbildad personal. Det kan då bli fråga om egenvård. Det kan t.ex. vara fallet när föräldrar hjälper sina barn.

Trygghet för dig som anhörig
Har du som anhörig funderingar och frågor kring detta vänd dig till aktuell sjukvårdskontakt för att få svar på dina frågor. Tryggheten för alla parter inom denna form av egenvård är av största betydelse.


Externa länkar:

Fakta och råd (1177.se) >>

Vem får bedöma om egenvård, Socialstyrelsen >>

Patientsäkerhet vid egenvård, Socialstyrelsen >>

Föreskrifter om bedömning av egenvård, meddelandeblad, Socialstyrelsen >>

Kommunernas stöd vid genomförande av egenvård, Socialstyrelsen >>