Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Välkommen till Anhörighandboken

Anhörighandboken är en webbaserad handbok framtagen av Anhörigas Riksförbund, med syfte att förmedla kunskap och råd i anhörigfrågor. Ambitionen är att den ska vara ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som kommer i kontakt med, eller vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Klicka här för mer info

Välkommen till Anhörighandboken
Vem är jag som anhörig?

Vem är jag som anhörig?

Vem är egentligen anhörig? Och hur definierar vi personer som ger stöd, omsorg och vård till en annan person som behöver det?

   Läs mer här

Vad är anhörigstöd?

Vad är anhörigstöd?

Ibland kan man som anhörig också själv behöva stöd som bygger på ens behov av att bli sedd, mötas av ett gott bemötande från den vården, få information och en känsla av delaktighet och trygghet.

   Läs mer här

Hitta ditt anhörigstöd

Hitta ditt anhörigstöd

Enligt lag är landets kommuner skyldiga att erbjuda sina medborgare någon form av anhörigstöd. Vänd dig till din kommun för att få veta vad som erbjuds just dig.

   Till kommunernas stöd

Rättigheter och skyldigheter

Rättigheter och skyldigheter

Rättighet enligt Socialtjänstlagen:
Kommunernas socialnämnd och socialförvaltning ansvarar för stödet till anhöriga.

   Läs mer här

Om något inte fungerar

Om något inte fungerar

Det är naturligt att det ibland uppstår problem som behöver redas ut. Ibland känns det svårt och utmanande, ibland är det bara små saker behöver uttryckas.

   Klicka här för mer info

Lagar som styr vården

Lagar som styr vården

De flesta av oss hamnar någon gång i situationer då vi behöver rusta oss med kunskaper om våra rättigheter och skyldigheter.

   Här finner du mer information

Anhöriglinjen

Behöver du råd och stöd i din roll som anhörig? Har du frågor om dina rättigheter? Anhöriglinjen finns till för dig.

   Vill du veta mer?

Anhöriglinjen
Bli volontär

Bli volontär

Vill du vara en frivillig medmänniska i samtal med anhöriga? Vi välkomnar alltid nya volontärer till vår Anhöriglinje.

   Här hittar du mer info

Anhörigas Riksförbund

Anhörigas Riksförbund

Vår anhörigorganisation är unik för att den vänder sig till alla anhöriga oavsett situation och behov hos den närstående.

   Läs mer om riksförbundet

Organisationer

Organisationer

Information, råd och stöd på mejl, chatt och telefon
Här har vi samlat ett flertal av de organisationer och föreningar som arbetar för olika grupper i samhället.

   Läs mer