Anhörigas Riksförbund

Välkommen till Anhörighandboken!

Anhörighandboken är en webbaserad handbok framtagen av Anhörigas Riksförbund, med syfte att förmedla kunskap och råd i anhörigfrågor. Ambitionen är att handboken ska vara ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som kommer i kontakt med, eller vill veta mer om, anhörigvård och anhörigstöd.

Anhörighandboken är inte fokuserad på någon särskild diagnos eller ålder hos den som vårdas. Det är en handbok som utgår från gemensamma behov som många anhöriga delar.

Är det något du saknar eller har erfarenheter du vill dela med dig av är du välkommen att kontakta oss.

Läs mer om Anhörigas Riksförbund på vår hemsida >>

Att ha en källa för information och råd till anhöriga var något som jag saknade väldigt länge. Jag kände mig helt vilsen och att jag inte riktigt fick reda på det jag ville av kontaktpersoner inom kommunen. Nu när jag hittat Anhörighandboken kan jag inte fatta att ingen gjort den tidigare!

Om du är intresserad av att läsa mer om exempelvis forskning inom området kan vi rekommendera Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka). Nka är en samarbetsresurs för att utveckla anhörigstöd på uppdrag av regeringen. På deras hemsida finns också mycket information att hämta >>