Välkommen till Anhörighandboken!

”Kunskap, kunskap och åter kunskap”!
Det var de orden han ropade ut, högt och bestämt under åren vi fick tillsammans i arbetet med anhörigfrågorna. Som styrelseledamot i Anhörigas Riksförbund och med lång bakgrund som anhörigvårdare så visste han betydelsen av att få den kunskap han behövde.  Han ville ha svar på VAD och HUR för att klara det som skulle göras och bli den han ville vara som anhörig och make. Och jag tänker, att den här handboken ska vara en del av all den kunskapsförmedling han eftersökte. Så till minne av Dig som ständigt påminde oss om betydelsen av att få veta.

Anhörighandboken är en webbaserad handbok framtagen av Anhörigas Riksförbund, med syfte att förmedla kunskap och råd i anhörigfrågor. Ambitionen är att den ska vara ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som kommer i kontakt med, eller vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd. Handboken ska till stor del ses som en portal, genom tydliga länkar ut mot anhörigviktig information ute på nätet. På så vis kommer den också att kunna bli en mer tidsaktuell vägledning.

Då anhöriga delar många grundläggande och gemensamma behov är den i stora delar inte fokuserad på någon särskild diagnos, funktionsvariation eller ålder hos den som vårdas. Däremot finns områdesspecifika delar som kan vara viktig vägledning för anhöriga. Det kan bland annat handla om barn och unga som anhöriga, ett område som uppmärksammats med ökad kunskap under de senare åren.

Ta gärna del av handboken. Är det något du saknar eller har erfarenheter du vill dela med dig av är vi tacksamma om du hör av dig till oss. På så sätt kan vi föra erfarenheter och tips vidare till varandra.

Att ha en källa för information och råd till anhöriga var något som jag saknade väldigt länge. Jag kände mig helt vilsen och att jag inte riktigt fick reda på det jag ville av kontaktpersoner inom kommunen. Nu när jag hittat Anhörighandboken kan jag själv på ett enkelt sätt hitta det jag söker.

Anhörigas Riksförbund 
Anhörigas Riksförbund grundades 1996 och är Sveriges enda riksorganisation som arbetar för att förbättra livsvillkoren för anhöriga oavsett vilken ålder eller diagnos den närstående har. Förbundet består idag av drygt 4000 medlemmar i ca 50 lokalföreningar, en förbundsstyrelse och ett kansli. 

Läs mer om Anhörigas Riksförbund på vår hemsida >>

Anhörigföreningar
Anhörigas Riksförbund består av ca 50 medlemsföreningar spridda över hela landet. I anhörigföreningarna pågår ett lokalt arbete med olika aktiviteter i syfte att stödja anhöriga och ett viktigt påverkansarbete riktat mot kommunen och regionen i syfte att utveckla, sprida kunskap och stärka stödet. 

Läs mer om förbundets Anhörigföreningar >>

Anhörigföreningen i Halmstad
Anhörigföreningen i Halmstad har deltagit i ett projekt “Utan anhöriga stannar Sverige”, vilket resulterade i en film av  Jonas Gerdle för Husknuten Halmstad. Anhörigföreningen presenteras av föreningsordförande Gun-Britt Lydén som på ett fint sätt belyser Anhörigföreningens verksamhet och målsättning.

Här kan du ta del av filmen om Anhörigföreningen i Halmstad >>

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka)
Nationellt kompetenscentrum  anhöriga ska ses som en samarbetsresurs för utveckling av framtidens anhörigstöd. Verksamheten startade 2008 på uppdrag av regeringen. I uppdraget ligger bland annat att att vara expertstöd till kommuner, regioner och enskilda utförare inom anhörigområdet och att förmedla kunskap till anhöriga. Utveckling av metoder och verktyg utifrån forskning och praktik är viktiga delar i verksamheten.

Läs mer om Nationellt kompetenscentrum anhöriga här >>