Anhörigas Riksförbund

Välkommen till Anhörighandboken!

”Kunskap, kunskap och åter kunskap”!
Det var de orden han ropade ut, högt och bestämt under åren vi fick tillsammans i arbetet med anhörigfrågorna. Som styrelseledamot i Anhörigas Riksförbund och med lång bakgrund som anhörigvårdare så visste han betydelsen av att få den kunskap han behövde.  Han ville ha svar på VAD och HUR för att klara det som skulle göras och bli den han ville vara som anhörig och make. Och jag tänker, att den här handboken ska vara en del av all den kunskapsförmedling han eftersökte. Så till minne av Dig som ständigt påminde oss om betydelsen av att få veta.

Anhörighandboken är en webbaserad handbok framtagen av Anhörigas Riksförbund, med syfte att förmedla kunskap och råd i anhörigfrågor. Ambitionen är att den ska vara ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som kommer i kontakt med, eller vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd. Handboken ska till stor del ses som en portal, genom tydliga länkar ut mot anhörigviktig information ute på nätet. På så vis kommer den också att kunna bli en mer tidsaktuell vägledning.

Då anhöriga delar många grundläggande och gemensamma behov är den i stora delar inte fokuserad på någon särskild diagnos, funktionsvariation eller ålder hos den som vårdas. Däremot finns områdesspecifika delar som kan vara viktig vägledning för anhöriga. Det kan bland annat handla om barn och unga som anhöriga.

Ta gärna del av handboken. Är det något du saknar eller har erfarenheter du vill dela med dig av är vi tacksamma om du hör av dig till oss. På så sätt kan vi föra erfarenheter och tips vidare till varandra.

Läs mer om Anhörigas Riksförbund på vår hemsida >>

Att ha en källa för information och råd till anhöriga var något som jag saknade väldigt länge. Jag kände mig helt vilsen och att jag inte riktigt fick reda på det jag ville av kontaktpersoner inom kommunen. Nu när jag hittat Anhörighandboken kan jag själv på ett enkelt sätt hitta det jag söker.

Om du är intresserad av att läsa mer om exempelvis forskning inom området ”Anhöriga” kan vi rekommendera Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka). Nka är en samarbetsresurs för att utveckla anhörigstöd på uppdrag av regeringen. På deras hemsida finns också mycket information att hämta >>