Tips från anhöriga

Tips från anhöriga

I det här avsnittet har vi tänkt samla praktiska tips från anhöriga som vill dela med sig av sina erfarenheter. Vi har också samlat boktips inom många olika områden. Har du något du vill dela med dig av är du välkommen att höra av dig!

Spinalistips.se innehåller en stor mängd olika tips som kan vara till nytta för både anhöriga och närstående. Klicka här för att komma dit (spinalistips.se) >>

Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga (Nka) tar upp och svarar på vanliga frågor om demens.  Se inslaget här>> 

Lästips

Här samlar vi lästips från anhöriga. I bibliotekens nationella söktjänst LIBRIS kan du läsa mer om böckerna och se var du kan hitta dem. Klicka här för att komma dit (kb.libris.se) >>

Diagnoser

När du ler stannar tiden – Dagbok till min dotter som föddes med en svår hjärnskada och som lärt oss vad som är viktigt. På riktigt. Av Anna Pella (2017)

Du är inte ensam – en bok för barn och unga med en demenssjuk förälder av Jenny Eriksson (2014)

Jag och min alzheimer av Yvonne Kingbrant (2013)

Busiga vårdtagare – hur kan man komma tillrätta med udda beteenden inom vård och omsorg? Fem grundstrategier att använda för personal och anhöriga av Ola Polmé (2012)

Leva livet med demens – praktiska råd och berättelser från Hattstugans äldreboende av Gun Aremyr och Jane Lindell Ljunggren (2012)

När känslan tar över – sexualitet, utvecklingsstörning, autism av Margareta Nordeman (2011)

Här är ditt liv, Greta Pettersson av Bertha Ragnarsdóttir (2011)

Att möta personer med demens av Anna-Karin Edberg (2011)

När orden fattas oss – om demens, språk och kommunikation av Camilla Lindholm (2010)

Glömskans spår av Mari Larsson (2008)

Att leva solvänd – en bok om Vibeke och ALS av Anna Holm (2006)

I slutet av minnet finns ett annat sätt att leva – Agneta Ingberg om sitt liv med Alzheimers sjukdom av Birgitta Andersson (2005)

Morsan, du lever ju! En positiv bok om Parkinsons sjukdom av Majvor Sundberg (1997)

Kriser och sorg

Humlesäcken av Lina Brustad (2017)

Så länge vi lever – hur insikten om livets korthet kan tydliggöra nuet och dess möjligheter av Peter Strang (2013)

Hur ska jag orka? – en bok om att vårda en anhörig av Lars Björklund (2011)

Flykt – om så bara för en liten stund av Charlotta Rydholm (2008)

Förluster – om sorg och livsomställning av Barbro Lenneér Axelsson (2010)

Den moderna ensamheten av Maria Karlsson och Sharon Rider (2006)

Jag kan inte sova – en praktisk bok om sömn av Karin Henriksson (2006)

Ro utan åror – en bok om livet och döden av Ulla-Carin Lindquist (2005)

Modet att ingenting göra – en bok om det svåra mötet av Lars Björklund (2003)

Tätt intill dagarna – berättelsen om min mor av Mustafa Can (2007)

Olika anhöriga

De glömda – en bok om fångars anhöriga av Yvonne Konstenius (2014)

Flickvännen av Karolina Ramqvist (2009)

Personlig assistans

För din skull, för min skull eller för skams skull? av Barbro Lewin (2011)

Assistans med glans – handbok för personliga assistenter av Bengt Elmén (2007)

Personlig assistent – en rättighet, ett yrke av Ann-Marie Dehlin (1997)

Äldreomsorg

Etnicitet – minoritet – anhörigskap av Ann-Britt Sand (2012)

Genus och etnicitet i äldreomsorgen – röster från sverigefinska pensionärer av Irene Virtala (2011)

Nära och kära – att möta och bemöta anhöriga i äldreomsorgen av Margareta Normann och Kristina Fröling (2010).

Över andras tröskel – etik vid omvårdnadsarbete i andras hem av Lars Gunnar Lingås (2008)