Vart vänder jag mig?

”Inte vet jag till vem jag ska vända mig när det rör olika saker min hustru och jag behöver. För mig som anhörig är det ointressant om det är kommunen eller regionen som har huvudansvaret.  För mig är det enda som betyder något att vi verkligen får det stöd och den hjälp som vi behöver, när vi behöver det. Först då kan vi känna oss trygga”!

Det är inte helt lätt att veta vart man ska vända sig för att få hjälp och stöd i olika frågor. Kommuner, regioner och staten har olika ansvarsområden, så kallade åtaganden. Vanligen omnämns kommuner, regioner och stat  också som huvudmän.

Kanske ska vi ändå börja med att påminna oss om hur många kommuner och regioner vi har i Sverige. Så här ser det ut när vi tittar på webbsidan för regeringen.se: Sverige är indelat i 21 regioner och 290 kommuner. Dessa är självstyrande och styrs av regionalt och lokalt folkvalda politiker. Självstyret är grundlagsstadgat.

På Sveriges kommuners och regioners webbsida kan man läsa att kommunen ansvarar för en stor del av den samhällsservice där vi bor, med exempel som förskola, skola, socialtjänst och äldreomsorg. Kommunerna är skyldiga enligt lag till vissa verksamheter, medan andra är frivilliga och beslutas av lokalpolitikerna.
Regionernas ansvar beskrivs på samma sida innefatta uppgifter inom stora geografiska områden och som ofta kräver stora ekonomiska resurser, exempelvis hälso-och sjukvård, kultur och kollektivtrafik.

Ta del av kommunernas och regionernas obligatoriska och frivilliga åtaganden via länken nedan
Kommunernas åtaganden, SKR.se >>

Regionernas åtaganden.SKR.se >>


Anhörigas Riksförbund tipsar:

Som anhörig tar det ofta mycket energi att försöka samordna kontakter med olika huvudmän. Det är sällan kontakterna fungerar av sig själv och att den ena personen vet vad den andra gör. Som anhörig är man ofta expert på sin egen situation och genom att vara aktiv skaffar man sig snabbt kunskaper som den person du ska kontakta kanske inte har.

Kom ihåg att SIP – Samordnad individuell planering kan vara till nytta och underlätta för dig som anhörig när det gäller många samordnande insatser för din närståendes vård och omsorg.  Läs mer om SIP här i handboken.

Ta del av informationen om Fast Vårdkontakt  i Anhörighandboken. Kanske är det också något som skulle kunna underlätta dina samordnande insatser som anhörig.

Det är viktigt att spara och hålla koll på viktiga papper i kontakten med olika huvudmän. Ofta efterfrågas intyg och beslut och då underlättar det om papperna är lätta att hitta. Det kan också vara bra att spara exempelvis äldre intyg, beslut och mail för att lätt kunna gå tillbaka och se vad som sagts tidigare.