Vart vänder jag mig?

Vart vänder jag mig?

Det är inte helt lätt att veta vart man ska vända sig för att få hjälp och stöd i olika frågor. Kommun, regioner och stat har olika ansvarsområden och kallas för ”huvudmän” eller ”huvudansvariga”. Till exempel är regionerna ansvariga för sjukhusen, kommunerna för vård i hemmet och staten för Försäkringskassan.

En huvudman kan i sin tur ha flera enheter som ansvarar för sina egna områden. Grundtanken är att fler enheter ska bli bättre på sina respektive ansvar. Varje enhet har egna regler om vad de får och inte får göra. Ibland hamnar en fråga mellan två huvudmän och då kan det uppstå problem om huvudmännen inte kan enas om hur frågan ska lösas.

Inte vet jag till vem jag ska vända mig när det rör olika saker min hustru och jag behöver. För mig som anhörig är det ointressant om det är kommunen eller regionen som har huvudansvaret – för mig är det enda som betyder något att vi verkligen får det stöd och den hjälp som vi behöver, när vi behöver det. Först då kan vi känna oss trygga!

Här kan du se kommunernas och regionernas obligatoriska och frivilliga åtaganden.

Obligatoriska åtaganden för kommuner:

 • Förskoleverksamhet och fritidshem
 • Förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och särskola
 • Kommunal vuxenutbildning
 • Svenska för invandrare
 • Socialtjänst, inklusive individ- och familjeomsorg
 • Omsorg om äldre och funktionshindrade
 • Hälso- och viss sjukvård i särskilt boende
 • Stadsplanering och byggfrågor
 • Hälso- och miljöskydd
 • Renhållning och avfallshantering
 • Räddningstjänst
 • Vatten och avlopp
 • Bibliotek
 • Krisberedskap
 • Kollektivtrafik (tillsammans med landstingen)
 • Bostadsförsörjning

Exempel på kommunernas frivilliga åtaganden:

 • Öppen förskola
 • Fritidsverksamhet
 • Bygga bostäder
 • Energi
 • Hälso- och viss sjukvård i hemmet
 • Sysselsättning
 • Näringslivsutveckling
 • Kultur

Obligatoriska åtaganden för regionerna:

 • Hälso- och sjukvård
 • Tandvård fram till 20 års ålder
 • Kollektivtrafik (i några län sköts detta tillsammans med kommunerna)

Exempel på frivilliga åtaganden för regionerna:

 • Kultur
 • Utbildning
 • Turism
 • Regional utveckling

Anhörigas Riksförbund tipsar:

Som anhörig tar det ofta mycket energi att försöka samordna kontakter med olika huvudmän. Det är sällan kontakterna fungerar av sig själv och att den ena personen vet vad den andra gör. Som anhörig är man ofta expert på sin egen situation och genom att vara aktiv skaffar man sig snabbt kunskaper som den person du ska kontakta kanske inte har.

Det är viktigt att spara och hålla koll på viktiga papper i kontakten med olika huvudmän. Ofta efterfrågas intyg och beslut och då underlättar det om papperna är lätta att hitta. Det kan också vara bra att spara exempelvis äldre intyg, beslut och mail för att lätt kunna gå tillbaka och se vad som sagts tidigare.