Rättigheter och skyldigheter

Rättigheter och skyldigheter

Det är kommunernas socialnämnd (socialförvaltning) som ansvarar för stödet till anhöriga. Den 1 juli 2009 skedde en lagändring i socialtjänstlagen (SoL), 5 kap. 10 § vilken innebär att kommunerna nu har en skyldighet att erbjuda stöd till personer som ger vård eller stöd till närstående som är långvarigt sjuka, äldre eller som har en funktionsnedsättning. Eftersom det inte specificeras i vilken grad, eller vilken sorts anhörigstöd kommunerna ska erbjuda, tillämpas lagen i mycket varierande grad.

Som anhörig har man inga skyldigheter att ge vård eller stöd till närstående oavsett relation. Anhörigvård ska alltid grundas på frivillighet.

Anhörigstöd ska vara individanpassat, flexibelt och av god kvalitet. Individanpassat innebär till exempel att den anhörigas unika behov identifieras och att stödet utformas efter det behovet. Eftersom behov förändras över tid handlar flexibilitet om att stödet följs upp. Stödet måste också vara av god kvalitet och därmed till nytta och trygghet för anhöriga.


Anhörigas Riksförbund tipsar:

Om du som anhörig står inför ett möte med en anhörigkonsulent eller annan som arbetar med anhörigstöd kan vi tipsa om att redan innan:

  • Försöka ta reda vilket stöd som erbjuds i kommunen, förslagsvis genom kommunens hemsida.
  • Fundera på vad för typ av stöd som skulle hjälpa dig i din roll som anhörig.

I vissa fall har det förekommit att anhöriga upplever att information undanhålls och att det är först i möten med andra anhöriga som man får höra talas om det. Det har också förekommit att anhörigas möjlighet att hjälpa till vägs in vid utredning om stödinsatser.

Kom ihåg att anhöriga ska hjälpa till frivilligt och att det finns krav på att anhörigstödet ska vara individanpassat, flexibelt och av god kvalitet.

Samordnad individuell plan, SIP

Som anhörig ansvarar man ofta för vård- och myndighetskontakter gällande sin närstående. Men har din närstående behov av insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård och dessa insatser bör samordnas, så har man rätt till en så kallad Samordnad individuell plan, SIP. Detta är lagstadgat sedan 2010.

Här kan du läsa mer om SIP hos Sveriges Kommuner och Regioner>>

Externa länkar:

Socialtjänstlag (2001:453) (Sveriges Riksdag) >>

Meddelandeblad från Socialstyrelsen kring stöd till anhörig i form av service eller behovsprövad insats >>