Rapporter och forskning

Här har vi samlat några av de rapporter och forskning som gjorts om anhöriga. Via länkarna kan du söka dig vidare ut mot kunskapen inom området. 

Nationellt kompetenscentrum anhöriga
På Nationellt kompetenscentrum anhörigas (Nka) hemsida finns en mängd nyheter och reportage, kunskapsöversikter, rapporter med mera.
Klicka här för att komma till Nka:s hemsida >>

Szebehely, M., Ulmanen, P. & Sand, A. (2014). Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet.

Rapporten visar att anhörigomsorg i Sverige har betydande konsekvenser för omsorgsgivarnas välbefinnande, vardagsliv, arbete och ekonomi. För både kvinnor och män gäller att ju mer omsorg man ger, desto större är risken att drabbas. Samtidigt är det vanligare bland kvinnor än bland män att omsorgsgivandet leder till negativa konsekvenser på en rad områden.

Läs den här >>

Socialstyrelsen (2012). Anhöriga som ger omsorg till närstående. Omfattning och konsekvenser. Stockholm.

Rapporten presenterar resultat och analys av en befolkningsstudie med fokus på omsorgsgivarens perspektiv. Resultatet visar att närmare var femte person i vuxen ålder vårdar, hjälper eller stödjer en närstående.

Läs den här >>

Socialstyrelsen (2010). Stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående. Lägesbeskrivning 2010. Stockholm.

Den 1 juli 2009 infördes en ny bestämmelse i 5 kap. 10 § socialtjänstlagen. Den innebär att socialnämnden ska erbjuda stöd för personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk, är äldre eller som har funktionshinder. Denna första rapport från arbetet är publicerad i december 2010.

Läs den här >>

Uppdaterad version Lägesbeskrivning 2012 kan du läsa här >>