Organisationer och föreningar

Information, råd och stöd på mejl, chatt och telefon

Här har vi samlat ett flertal av de organisationer och föreningar som arbetar för olika grupper i samhället. I Socialstyrelsens databas om organisationer för ovanliga diagnoser hittar du fler organisationer.

Socialstyrelsens databas om organisationer för ovanliga diagnoser >>

En specialinriktad organisation kan ofta erbjuda värdefull kunskap om en specifik diagnos, funktionsvariation eller ett sjukdomsförlopp. Kunskap och information kan i många fall göra tillvaron enklare att greppa för både anhöriga och den drabbade.

Tar man kontakt med en specialinriktad organisation kan där även finnas nätverk av anhöriga som befinner sig i samma situation. Anhörigfrågorna har sin naturliga hemvist i rena anhörigorganisationer, men finns ofta också i specialiserade diagnosföreningar samt i andra, mer generellt inriktade, intresseorganisationer.

De specialinriktade organisationerna kan vara svåra för anhöriga att finna. Sökandet kan ta tid och sökorden träffar inte alltid rätt. Den nedanstående förteckningen är inte heltäckande, men kan vara till hjälp i sökandet.
Via samtal eller mejl till Anhörigas Riksförbunds ”Anhöriglinjen” kan man också som anhörig få hjälp att hitta rätt.
Här finner du Anhörigas Riksförbunds ”Anhöriglinjen” >>

Till Anhörigas Riksförbund och förbundets lokala anhörigföreningar kan anhöriga vända sig oavsett ålder, kön eller diagnos hos den som vårdas.
Här finns Anhörigas Riksförbunds lokalföreningar >>


Nedan följer organisationer och föreningar i alfabetisk ordning:

Afasiförbundet i Sverige >>

Alkohollinjen>>

Alltid Sedd – uppsökande arbete mot ungdomar som säljer sex >>

Alltokej – för mäns psykiska hälsa >>

Anhörigas Riksförbund >>

Alzheimer Sverige

Astma- och allergiförbundet >>

Autism- och Aspergerförbundet >>

BRIS för vuxna om barn>>

Brottsofferjouren>>

Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation (BRO) >>

BUFF – för barn och ungdom med familjemedlem i fängelse >>

Cancerfonden >>

Cancerkompisar >>

Demensförbundet >>

DHR – för personer med nedsatt rörelseförmåga >>

Diabetesförbundet >>

Droghjälpen >>

Ecpats stödlinje för barn och unga- sexuella kränkningar, hot eller övergrepp >

Ecpats stödlinje för föräldrar>>

Epilepsiförbundet >>

FATEG – föreningen för anhörig till gärningsman >>

FMN – Föräldraföreningen mot narkotika >>

Friends – barnrättsorganisation mot mobbning >>

Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar >>

Föreningen Vi Som Förlorat Barn, VSFB >>

Föreningen Tilia – psykisk ohälsa hos unga >>

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft >>

Hörselskadades Riksförbund, HRF >>

Jourhavande kompis >>

Jourhavande medmänniska >>

Jourhavande präst >>

Killfrågor >>

Kvinnofridslinjen >>

Kyrkans SOS >>

Lifeline – motverka ensamhet via samtal och stöd >>

Mansjouren >>

Maskrosbarn >>

Mind (för psykisk hälsa) >>

Narkolepsiföreningen >>

Nationella Rådet för Palliativ Vård, NRPV >>

Neuroförbundet >>

Nätverk för föräldrar som mist sitt barn, FEBE >>

Palveleva puhelin – Svenska Kyrkans finskspråkiga telefonjour >>

Parkinsonförbundet >>

PrevenTell – hjälp vid oönskad sexualitet >>

Reumatikerförbundet >>

Riksförbundet Attention >>

Riksförbundet Balans >>

Riksförbundet FUB >>

Riksförbundet HjärtLung >

Riksförbundet för social och mental hälsa /RSMH >>

Roks tjejjourer – mot utsatthet och våld >>

Rädda Barnens orostelefon om radikalisering >>

Rädda Barnens stödchatt för barn och unga – hedersrelaterat våld och förtryck >>

Schizofreniförbundet >>

SHEDO – kunskap om ätstörningar och självskadebeteende >>

Självmordslinjen >>

Sluta Röka-linjen >>

SOLROSEN – nationell stödverksamhet för barn och vuxna med frihetsberövad familjemedlem>>

Spelberoendes Riksförbund >>

SPES – suicidprevention och efterlevandestöd >>

Storasyster >>

STROKE-Riksförbundet >>

Stödlinjen – hjälp vid spelproblem >>

Suicide Zero >>

Svenska Epilepsiförbundet >>

Svenska OCD-förbundet >>

Svenska Röda Korset >>

Sveriges Dövas Riksförbund, SDR >>

Sveriges Veteranförbund – kamratstöd >>

Synskadades Riksförbund, SRF >>

Terrafem – kvinnors och flickors rättigheter >>

Trygga Barnen – För barn och unga i familjer med missbruk >>

Trygga Vuxna – för anhöriga vuxna >>

Vi som mist någon mitt i livet, VIMIL >>

Unga Lucas >>

Unga relationer – utsatt för våld i relationen >>

Vackra Maskrosbarn- Stöd och egna historier >>

Välj-att-sluta-linjen >>

Äldrelinjen >>