Organisationer och föreningar

Här har vi samlat några av de organisationer och föreningar som arbetar för olika grupper i samhället. I Socialstyrelsens databas om organisationer för ovanliga diagnoser hittar du fler organisationer.

Socialstyrelsens databas om organisationer för ovanliga diagnoser >>

En specialinriktad organisation kan ofta erbjuda värdefull kunskap om en specifik diagnos, funktionsvariation eller ett sjukdomsförlopp. Kunskap och information kan i många fall göra tillvaron enklare att greppa för både anhöriga och den drabbade.

Tar man kontakt med en specialinriktad organisation kan där även finnas nätverk av anhöriga som befinner sig i samma situation. Anhörigfrågorna har sin naturliga hemvist i rena anhörigorganisationer, men finns ofta också i specialiserade diagnosföreningar samt i andra, mer generellt inriktade, intresseorganisationer.

Till Anhörigas Riksförbund kan anhöriga vända sig oavsett ålder, kön eller diagnos hos den som vårdas.


Afasiförbundet i Sverige >>

Alzheimer Sverige

Astma- och allergiförbundet >>

Autism- och Aspergerförbundet >>

Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation (BRO) >>

Cancerfonden >>

Cancerkompisar >>

Demensförbundet >>

DHR >>

Diabetesförbundet >>

Epilepsiförbundet >>

Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar >>

Föreningen Vi Som Förlorat Barn, VSFB >>

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft >>

Hörselskadades Riksförbund, HRF >>

Nationella Rådet för Palliativ Vård, NRPV >>

Neuroförbundet >>

Nätverk för föräldrar som mist sitt barn, FEBE >>

Parkinsonförbundet >>

Reumatikerförbundet >>

Riksförbundet Attention >>

Riksförbundet HjärtLung >>

Schizofreniförbundet >>

SPES >>

STROKE-Riksförbundet >>

Svenska Epilepsiförbundet >>

Svenska Röda Korset >>

Sveriges Dövas Riksförbund, SDR >>

Synskadades Riksförbund, SRF >>

Vi som mist någon mitt i livet, VIMIL >>