Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Anhörig och medberoende

”Jag har så många gånger hjälpt till, bortförklarat, fixat och ordnat. jag har köpslagit och betalat – allt för att underlätta, dölja och stryka över konsekvenserna av min vuxne sons missbruk. Jag har gjort allt med tanke att jag gör det för hans bästa, för att hjälpa honom, men jag vet nu att det inte är så. Jag har varit medberoende så länge att jag har behövt hjälp för att ta mig ur det. Nu har jag lärt mig om tuff kärlek och jag försöker inte längre lura mig själv”.

Medberoende
Medberoende är ett tillstånd som kan drabba vem som helst som lever nära en person, oftast med ett missbruk eller annan beroendeproblematik. Men som anhörig riskerar man att bli medberoende oavsett missbruket,  diagnosen, sjukdomen eller funktionsvariationen hos den närstående.  Kanske kan man enklast förklara medberoendet med att den är en slags relationssjukdom. Man tappar lätt bort sig själv, anpassar sig, ser inte till sina egna behov. Man tonar ner och fixar och ordnar utefter det man upplever som den närståendes behov och beteende.
Medberoende är många gånger förknippat med en stor känsla av ansvar för den närståendes tillstånd. Ansvaret om oss själva bleknar bort och vi går in i en förnekelse som skadar oss själva.

Läs mer om Anhörigas hälsa i Anhörighandboken >>

Vart kan jag vända mig som anhörig?
Om du som anhörig upplever att du har ett medberoende som påverkar din egen hälsa och livskvalitet är det viktigt att du söker hjälp. Ibland behöver vi någon utifrån som talar om för oss att det är vår skyldighet att också lyssna in våra egna behov och önskemål. Att ge upp oss själva inte är att hjälpa någon annan.

Ta kontakt med någon av nedanstående verksamheter och berätta om din situation som anhörig. Fråga efter stöd till anhöriga och möjligheter till professionellt samtalsstöd. Det finns i de flesta kommuner och regioner verksamheter för de sjuka som också erbjuder stöd till de anhöriga. Detsamma gäller ideella organisationer för personer med olika diagnoser, funktionsvariationer och/eller missbruk.

Kommunens Anhörigstöd och/eller Socialtjänst
Vård- och/eller hälsocentralen
Beroendemedicinska enheter
Beroendemedicinska enheter/anhöriga
Ideella organisationer


EXTERNA LÄNKAR:

MedberoendeOasen >>

Medberoendepodden >>

Att vara medberoende (Anonyma alkoholister) >>

Reportage medberoende Davids berättelse -1177 >>

Anhöriglinjen

Behöver du råd och stöd i din roll som anhörig? Har du frågor om dina rättigheter? Anhöriglinjen finns till för dig.

   Vill du veta mer?

Anhöriglinjen
Bli volontär

Bli volontär

Vill du vara en frivillig medmänniska i samtal med anhöriga? Vi välkomnar alltid nya volontärer till vår Anhöriglinje.

   Här hittar du mer info

Anhörigas Riksförbund

Anhörigas Riksförbund

Vår anhörigorganisation är unik för att den vänder sig till alla anhöriga oavsett situation och behov hos den närstående.

   Läs mer om riksförbundet

Organisationer

Organisationer

Information, råd och stöd på mejl, chatt och telefon
Här har vi samlat ett flertal av de organisationer och föreningar som arbetar för olika grupper i samhället.

   Läs mer