Unga anhöriga

Barn och unga som anhöriga

När föräldrar eller andra vuxna i familjen inte mår bra påverkas hela familjen. Barn som växer upp i familjer med psykisk ohälsa, missbruk, vid förälders allvarlig sjukdom eller död drabbas på olika sätt. Det får konsekvenser för hälsa, skolgång och arbetsliv. Unga anhöriga är särskilt sårbara. Att stöd sätts in till barnen och föräldrarna är av stor betydelse.

Här kan du läsa mer om stöd till barn som anhöriga;

Socialstyrelsen – Stöd barn som anhöriga >>
Nationellt kompetenscentrum anhöriga- lagstiftning >>
Nationellt kompetenscentrum anhöriga – fakta om barn som anhöriga >>

Socialstyrelsen lyfter i sitt arbete de yngsta barnens rätt till utveckling och hälsa. Tillsammans med Nationellt kompetenscentrum (Nka) och Folkhälsomyndigheten anordnas en årlig konferens ”Värna våra yngsta”. Nedan kan du ta del av konferensen från år 2020;
Värna våra yngsta 2020 >>

Att vardagen fungerar i förskola och skola är viktig för barn och unga i familjer där ohälsa i form av sjukdom, funktionsvariationer och/eller missbruk förekommer. Personalen har ett stort ansvar att uppmärksamma barnets tecken på oro, koncentrationssvårigheter eller annat. Inom ramen för sina uppdrag kan de ge betydelsefullt stöd genom att skapa goda förutsättningar för utveckling, lek och lärande för barnen.
Förskola och skola – barn som anhöriga, Kunskapskanalen >>

Vi kan också rekommendera kortfilmerna ur serien ”Victors Bok”. Filmerna handlar om att växa upp med en förälder som har en psykisk sjukdom och det är ungdomar och föräldrar med egna erfarenheter som delar med sig av sin verklighet. Bakom filmerna står regissören René Bo Hansen och filmproducenten Katarina Boberg. Klicka här för att se filmerna (YouTube) >>