Interkulturellt Anhörigperspektiv

Varje människas liv och berättelse är unik. Oavsett vem vi är eller var vi kommer ifrån. V tar med oss det vi har präglats av, lärt oss och varit med om. I möten med andra känner vi ibland igen oss själva, ibland står vi mer frågande, kanske i känslor av närhet eller avstånd. I möten med anhöriga och närstående, utrikesfödda och med annan etnicitet, kan vi och vården och omsorgen ställas på prov. Är det kanske här de osynliga koderna träder in? Det som vi inte uppfattar eller förstår. Som ställer nya krav på oss och utmanar oss i vad som ska betraktas som ”rätt eller fel”, vanligt eller ovanligt. Med ödmjuk nyfikenhet och större kunskap ska vi lära oss mer i syfte att skapa de bästa förutsättningar för oss alla när livet utmanar oss i anhörigomsorgens alla dimensioner.

Mångkulturellt – Interkulturellt
Detta är ett begrepp som används i dag. När vi pratar om det mångkulturella sammanhanget menas att det består av människor från olika kulturer. Och i det interkulturella begreppet belyser och menar vi själva samspelet mellan dessa människor. Viktigt framstår också att samspelet ska bygga på ömsesidig respekt för varandra.

Ta del av mer Kunskap
Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) har samlat kunskap och information under området ”Interkulturellt”.
Här kan du ta del av poddar, möjlighet till digital samtalsgrupp för arabtalande anhöriga, med mera >>. 

Ta också gärna del av nedanstående rapport framtagen av Röda Korset och Nka:
Vilket behov av anhörigstöd har människor med migrantbakgrund >>

Om du är intresserad av att veta mer om ämnet kan vi också rekommendera Nka:s kunskapsöversikt ”Etnicitet – minoritet – anhörigskap” (2012) av Ann-Britt Sand.
Klicka här för att komma till den >>

Här kan du också ta del av Migrationsskolans ”Ett anhörigstöd för alla” >>

Du kan också hitta mer information på
Socialstyrelsens hemsida och fliken ”Stöd till anhöriga, anhörigstöd”

Tolkning
Ett främmande språk kan kännas som ett hinder vid kontakt med hälso- och sjukvård, kommun eller region. Att ta hjälp av någon i ens närhet kan kännas tryggt. Det finns också möjlighet att få en tolk. Sjukvården kan boka en tolk vid besök hos läkare eller annan sjukvårdspersonal. Det är viktigt att veta att tolkarna också har tystnadsplikt.

Här kan du läsa mer om tolktjänsten (Vårdguiden 1177) >>

Inget svenskt medborgarskap

Om du som anhörig inte har svenskt medborgarskap har kommun eller region ingen skyldighet att erbjuda anhörigstöd. Har du däremot ett giltigt uppehållstillstånd i Sverige (tillfälligt eller permanent) har du samma förmåner, rättigheter och skyldigheter som andra medborgare.

Du kan alltid vända dig till Anhörigas Riksförbund eller andra organisationer eller föreningar som erbjuder anhörigstöd, till exempel Svenska Röda Korset.

Här kan du hitta din närmaste lokala anhörigförening och komma i kontakt med oss på Anhörigas Riksförbund >>