Testamente och arv

Ett testamente är ett juridiskt bindande dokument som görs för att styra hur ett arv fördelas efter en persons död. Vill personen försäkra sig om att arvet fördelas enligt specifikt önskemål måste ett testamente skrivas.

Personen som gör ett testamente bestämmer dess innehåll. Villkoret för att få upprätta ett testamente är att personen i fråga är behörig, vilket betyder att personen måste vara över 18 år och inte är under påverkan av psykisk störning.

Personen som upprättar testamentet har rätt att ändra dess innehåll när som helst. Enligt lagen är det alltid det senast skrivna testamentet som gäller.

För att ett testamente ska vara juridiskt giltigt måste det vara skriftligt och bevittnat av två oberoende vittnen. Det är viktigt att båda vittnena bevittnat testators underskrift vid samma tillfälle. Vittnena behöver inte känna till testamentets innehåll.

Vem får ärva?

I första hand är det den avlidnes biologiska och adopterade barn som ärver. De har alltid rätt till hälften av det arv de skulle ha fått om testamentet inte hade funnits. Det kallas laglott.

Om den avlidne var gift får parets gemensamma barn inte ut sitt arv förrän den avlidnes partner har gått bort. Har den avlidne barn i tidigare förhållande, så kallade särkullbarn, har de dock rätt att få ut sitt arv omedelbart. Skulle även den avlidnes barn ha avlidit tillfaller arvet den avlidnes barnbarn.

Arvsklasser

Barn, barnbarn, barnbarnsbarn och så vidare, tillhör den första arvsklassen. Finns släktingar ur första arvsklassen ärver dessa all den avlidnes kvarlåtenskap.

Den andra arvsklassen består av den avlidnes föräldrar och om dessa avlidit den avlidnes syskon. Finns varken föräldrar eller syskon tillfaller arvet syskonbarn om sådana finns.

Saknar den avlidne släktingar ur första och andra arvsklasserna får den avlidnes mor- och eller farföräldrar arvet. Är även dessa avlidna kan arvet i sista hand tillfalla den avlidnes föräldrars syskon (faster, farbror, moster eller morbror).

Saknas släktingar ur de tre arvsklasserna tillfaller det arv som inte är testamenterat Allmänna arvsfonden.


Externa länkar:

Ärvdabalk (1958:637) (Sveriges Riksdag) >>

Allmänna arvsfonden >>