Sorg

Sorg är en normal och naturlig känslomässig reaktion på en förlust av något slag. Sorg är alla de motstridiga tankar och känslor som en förlust väcker inom oss. Hur sorg upplevs är väldigt individuellt.

Vanliga sorgereaktioner är:

  • En känsla av bedövning
  • Humörsvängningar
  • Koncentrationssvårigheter
  • Oregelbunden sömn
  • Förändrade matvanor
  • Energiförlust

Det måste få ta tid att bearbeta sorg. Ibland kan det vara värdefullt att våga prata med människor man har omkring sig om det man känner och upplever. Det finns också professionell hjälp att få.


Externa länkar:

Stöd i sorgen (Svenska kyrkan) >>