Bouppteckning

När någon har dött bildas juridiskt sett ett dödsbo där den dödes samlade tillgångar, skulder, skyldigheter och rättigheter finns samlade. Ansvaret för dödsboet delas mellan alla som har ett ekonomiskt intresse i den avlidnes tillgångar. Det kan röra sig om:

  • make/maka
  • sambo
  • barn
  • andra arvtagare

Därefter görs en sammanställning över de tillgångar och skulder som finns i dödsboet. Denna sammanställning kallas för bouppteckning och ska registreras hos Skatteverket. En bouppteckning kan göras privat eller med hjälp av en begravningsbyrå eller jurist.

Det händer att den avlidna personen saknar tillgångar och försäkringar som täcker begravningskostnader och liknande. Då kan dödsboet vända sig till socialkontoret i den avlidna personens hemkommun som då pröva om det går att göra en dödsboanmälan.

Bouppteckningen ska skickas in till Skatteverket inom fyra månader efter dödsfallet.

Läs mer om ämnet Bouppteckning på Skatteverkets hemsida >>

Läs mer om Bouppteckning i Efterlevandeguiden >>