När någon dör

När någon dör

Att förlora en närstående är ofta en stor påfrestning. Oavsett om döden kommer plötsligt eller är väntad, är vi oftast oförberedda på den närmaste tiden efter. Vad händer nu och vad ska jag göra?

Det kan skilja en del på hur den avlidne tas om hand beroende på om personen dör hemma, på sjukhus eller på en offentlig plats. Anhöriga har alltid möjlighet att påverka omhändertagandet och få tillfälle att ta farväl.

Efter ett dödsfall ges det tillfälle att se den döda om så önskas. Att få se den döda kan många gånger ge den bekräftelse som behövs för sorgearbetet.

Inom vården finns det en stor öppenhet och respekt för önskemål runt ritualer kring döden. Oftast finns det särskilda rum eller kapell där anhöriga kan ta farväl i lugn och ro. Den som önskar kan få hjälp att kontakta kurator, präst eller en företrädare för något annat trossamfund.

Idag vårdas många människor i hemmet eller på ett särskilt boende även om de är svårt sjuka. Det erbjuds möjlighet till avancerad hemsjukvård ända fram till livets slutskede. När en svårt sjuk person dör hemma kan du som anhörig ta kontakt med den vårdpersonal som vårdat personen den senaste tiden. De kontaktar i sin tur ansvarig läkare i området där personen avlidit. Du kan även ringa 112.

Läkaren måste bekräfta att personen är död och utfärdar ett dödsbevis och ett intyg om dödsorsak som behövs för att begravning sedan kan genomföras. Läkaren gör en bedömning om huruvida dödsfallet skett naturligt och fastställer den avlidnes identitet.

Vårdpersonalen gör därefter i ordning den avlidne och i det omhändertagandet erbjuds även anhöriga att hjälpa till. Vårdpersonal ska alltid försöka ta hänsyn till den avlidnes och anhörigas uttalade önskemål och religion.

Vanligtvis kontaktar man valfri begravningsbyrå som hämtar den avlidne på en gång. Dagen därpå, eller kort därefter, ringer man begravningsbyrån och bokar ett möte för att bestämma praktiska frågor.


Externa länkar:

Efterlevandeguiden är ett verktyg för dig som förlorat en närstående. Den har tagits fram i samarbete mellan Skatteverket, Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten >>

Dödsfall (Vårdguiden 1177) >>

På Skatteverkets sida ”När en anhörig dör” får du praktisk information om vad som behöver göras efter ett dödsfall >>