Anhörigboxen

Tyvärr finns Anhörigboxen inte längre tillgänglig för utskick, men vi vill ändå låta sidan ligga kvar för att visa vad Anhörigboxen var för något och idén bakom konceptet.

Anhörigboxen togs fram av Anhörigas Riksförbund och det nu nedlagda Hjälpmedelsinstitutet inom regeringsuppdraget Teknik för äldre. Inom uppdraget genomfördes ett flertal projekt för att öka kunskapen om anhörigas behov och nytta av hjälpmedel.

Syftet med Anhörigboxen var att anhöriga skulle få ökad information och kunskap om hjälpmedel och ny teknik för att underlätta dagens olika sysslor, öka delaktigheten och tryggheten. Anhörigboxen utvecklades tillsammans med anhöriga, anhörigkonsulenter, anhörigombud, arbetsterapeuter m.fl. och var tänkt att användas i studiecirklar eller på andra möten med anhöriga i kommunernas anhörigstöd.

Ett fokusområde inom Teknik för äldre var att utveckla boendesituationen för äldre och ge bättre tillgång till bra hjälpmedelsprodukter för äldre och anhöriga. Ett tydligt resultat från dessa projekt var att anhöriga har svårigheter att få information om vad som är bra produkter och hjälpmedel och hur man kan få tag på dessa. Anhörigboxen var då en insats för att råda bot mot detta.

Boxen innehöll häftet Handledare med tips om vad man ska tänka på inför studiecirkeln eller mötet, hur den skulle genomföras och följas upp. Med fanns också ett antal arbetshäften för att delas ut till deltagarna. Tanken var att arbetet skulle bygga på anhörigas egen delaktighet och erfarenhet. Där fanns också en film om hur det är att vara anhörig, blädderblock med exempel på aktiviteter och hjälpmedel samt en sammanställning över bra produkter och hjälpmedel.

Du som anhörig har blivit viktigare

Fler anhöriga tar hand om sina närstående. Då ökar också behovet av kunskap och stöd. Det är viktigt att du får möjlighet att hjälpa och samtidigt ha utrymme att kunna leva ett eget liv.

Ny socialtjänstlag ger nya möjligheter

Ert arbete är så viktigt att socialtjänstlagen ändrades 1 juli 2009 så att kommunerna nu ska erbjuda stöd till dem som vårdar en närstående. Genom stödet ska ni anhöriga få en bättre livssituation och minska risken att drabbas av ohälsa. Exempel på stöd som nämns är hjälpmedel. Det innebär en mer aktiv roll för kommunerna än tidigare och de ska involvera och samarbeta med de anhöriga. Era erfarenheter är värda att lyssna på. Därför ska kommunerna informera invånarna om sitt anhörigstöd och inleda ett samarbete med hälso- och sjukvården för att nå de anhöriga i ett tidigt skede.

Hjälpmedel underlättar tillvaron

Det är viktigt att få tips om och hjälp med bra hjälpmedel och bostadsanpassning som underlättar de olika aktiviteterna under dygnet. Det hjälper inte bara dig som anhörig rent praktiskt utan det skapar också trygghet och säkerhet för både dig och den du hjälper. Så se till att få den hjälp du behöver Hjälpmedel underlättar tillvaron

Viktiga frågor

Vart vänder jag mig?
Kommunernas anhörigstöd vet vad som gäller där du bor och kan tipsa dig vidare. Många kommuner har anhörigkonsulent, som du kan vända dig till.

Vem har ansvaret för hjälpmedel?
Det kan både kommunen och landstinget ha. Det ser olika ut på olika platser i landet. En del hjälpmedel förskrivs, det vill säga att de lånas ut kostnadsfritt, och andra får man köpa själv.

Har man en funktionsnedsättning och svårt att klara de dagliga aktiviteterna går det att få hjälp från hälso- och sjukvården med hjälpmedel. Det bästa sättet att få reda på vad som erbjuds i ditt landsting är att kontakta närmaste vårdcentral. Vad som kan förskrivas varierar över landet.

Det går också att få bostadsanpassningsbidrag för att anpassa bostaden efter behov. Det kan handla om att ta bort trösklar, fjärrstyrda portar och ramper osv. Det är till för att man ska ha möjlighet till ett självständigt liv i den egna bostaden om man har en funktionsnedsättning. Ansökan om bostadsanpassningsbidrag gör man hos kommunen där man bor.

Var hittar jag information om hjälpmedel?
Kommunens anhörigstöd kan ge tips liksom arbetsterapeuten i kommunen eller på vårdcentralen.

Vad finns det för hjälpmedel?
Utbudet av hjälpmedel och sådant som kan användas som hjälpmedel, beroende på problemet, är stort. Det finns ingen skrift eller hemsida som berättar om allt.

Finns det kurser för anhöriga?
Det brukar ordnas anhörigträffar och studiecirklar men det ser olika ut beroende på var man bor. Intresse- och frivilligorganisationer har också kurser. Ta reda på, genom kommunens anhörigstöd, vad som finns där du bor.

Fakta

Bostadsanpassningsbidrag
Du som har en funktionsnedsättning kan ansöka om bostadsanpassningsbidrag, till exempel för att ta bort trösklar, byta ut badkaret mot en dusch eller ordna en ramp vid entrén. Bidraget söker du hos din kommun.

Förskrivna hjälpmedel
Hjälpmedel kan förskrivas efter behovsbedömning utifrån hälso- och sjukvårdslagen genom landstinget/ regionen eller kommunen. Både organisation och riktlinjer för att få hjälpmedel förskrivna varierar i landet. Enklast är att vända sig till sin vårdcentral för att få information om hur det fungerar där du bor.

Hjälpmedel som man köper själv är sådant som är till praktisk hjälp men som inte bedöms som medicinskt nödvändigt för den normala livsföringen. Sådana hjälpmedel får den behövande köpa och bekosta själv.

  • Var aktiv själv och sök kunskap!
  • Använd datorn och upptäck allt som finns på internet. Där finns massor med kunskap. Sök via Google. Och man kan byta erfarenheter genom att blogga och genom att skapa grupper på Facebook.
  • Utbyt erfarenheter om hjälpmedel genom att nätverka i grupper med andra anhöriga. Använd lokala anhöriggrupper och kommunens anhörigstöd.
  • Börja tidigt med att söka svar och hjälpmedelslösningar. Arbetsterapeuten kan svara på dina frågor.

Dina hjälpmedelstips är viktiga
Tänk på att din personliga lösning kan vara viktig för många andra och kan utvecklas till att bli ett framtida hjälpmedel!

Kontakt

Anhörigas Riksförbund välkomnar alla tips som kan vara till glädje och nytta för anhörigvårdare. Ta kontakt med Anhörigas Riksförbund: info@anhorigasriksforbund.se eller på telefon 010-155 70 60

Handbok för anhöriga: www.anhorighandboken.se

Anhörigas Riksförbund: www.anhorigasriksforbund.se

Nationellt kompetenscentrum anhöriga: www.anhoriga.se

Råd om vård på webb och telefon www.1177.se – om vad som förskrivs och om bostadsanpassning.

Anhöriglinjen är Anhörigas Riksförbunds nationella stödtelefon dit du som anhörig kan vända dig för råd och stöd. info@anhoriglinjen.se eller 0200- 239 500. Öppettider måndag, tisdag, torsdag och fredag 10:00-15:00. Onsdag och söndag 18:00-21:00.