Anhörigas Riksförbund

Anhörigas Riksförbund

Anhörigas Riksförbund är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som stödjer anhöriga och anhörigvårdare oavsett ålder, kön eller diagnos hos den som vårdas.

Förbundet består av lokala anhörigföreningar och enskilda medlemmar.

Förbundet har stor kunskap och erfarenhet av frågor som rör anhöriga och arbetar utifrån anhörigas perspektiv med att skapa debatt, påverka, inspirera och visa vägen för ett utvecklat anhörigstöd tillsammans med anhöriga.

Vi arbetar med alla frågor som rör anhöriga och anhörigvårdare och samarbetar med alla aktörer på alla nivåer inom området anhörigstöd.

Påverkansarbete för anhörigas skull

Vi arbetar mycket med påverkansarbete, både lokalt och nationellt. Vi har fem prioriterade frågor som vi just nu fokuserar på:

  • Inför ersättning för Vård av närstående (VAN)
  • Tydligare skrivning i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) om stödet till anhöriga
  • Verka för alla målgruppers rätt till kommunalt stöd
  • Underlätta för anhöriga att förena anhörigomsorg/vård med arbete
  • Uppmärksamma jämställdhetsaspekterna.

Läs mer om oss på vår hemsida >>